Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en av flere skatter vi betaler i Norge. Hver enkelt kommune bestemmer om de ønsker å innkreve eiendomsskatt fra sine innbyggere.

Nordmenns inkassogjeld

Nordmenns inkassogjeld

Ifølge Finanstilsynet skyldte nordmenn 114 milliarder i inkassogjeld ved utgangen av 2020. Det ble et historisk øyeblikk da gjelden bikket 100 milliarder i september 2019.

Holdninger må endres!

Holdninger må endres!

Refinansiering er et viktig første steg på veien til å rydde opp i en rotete økonomi. Det vil derimot ikke sikre deg fra å havne i en slik situasjon igjen.

Brennhet åpning på boligmarkedet i 2021

Brennhet åpning på boligmarkedet i 2021

I 2020 steg boligprisene med oppunder ti prosent på landsbasis. Boligåret 2021 har åpnet sterkere enn normalt. Det skyldes en kombinasjon av stor etterspørsel og svært begrenset antall boliger for salg.

Formueskatt 2021

Formueskatt 2021

I økonomiske forstand er formue verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person har til rådighet.