Eiendomsskatt

Ring oss

22 22 44 33

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en av flere skatter vi betaler i Norge. Hver enkelt kommune bestemmer om de ønsker å innkreve eiendomsskatt fra sine innbyggere. Selve skatten skrives ut av eiendomsskattekontoret i kommunen og betales sammen med andre kommunale avgifter, i fire terminer per år.
 
Eiendomsskatten består tre sentrale elementer, herunder boligverdi, skattepromille og bunnfradrag.

Det første elementet er boligverdi.

For å finne boligverdien kan kommunen bruke to metoder.

 • I den første metoden estimerer kommunen markedsverdien ved hjelp av en takstmann som besiktiger eiendommen fra utsiden. Her er praksisen litt ulik fra kommune til kommune. I noen tilfeller kan kommunen legge inn en reduksjon på estimert markedsverdi. Dette skal forhindre at en bolig skal prises til en urealistisk høy verdi.
 • I den andre metoden bruker kommunen Skatteetatens beregnede markedsverdi for boligeiendommer. Skatteetatens beregning er basert på data fra SSB, Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Verdien reduseres med en obligatorisk reduksjonsfaktor som betyr at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal være høyere enn 70 prosent av den beregnede markedsverdien det aktuelle året. Dette skal igjen forhindre at en bolig får et for høyt eiendomsskattegrunnlag.

Det andre elementet er skattepromille.

Ifølge Eiendomsskatteloven skal eiendomsskatten ligge mellom 1 og 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. I 2021 skal satsen for boliger og fritidsboliger ikke overstige 4 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Vær oppmerksom på at skattesatsen kan variere mellom typer eiendom. Satsene for boligeiendommer kan for eksempel være forskjellige fra satsene til hytter/tomter innenfor en og samme kommune.

Det tredje elementet er bunnfradraget

Enkelte kommuner har valgt å redusere grunnlaget for eiendomsskatten på boliger ved å gi et bunnfradrag på taksten. Dette gjelder uansett hvilken takseringsmetode som er brukt.

Husk at boligverdi og formuesverdi er to forskjellige ting.

Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom er det som kalles boligverdi. Denne verdien er et produkt av SSBs beregninger av kvadratmeterpris som ganges med boligens areal. Du kan finne fastsatt boligverdi og andre opplysninger om din bolig i skattemeldingen.

Med utgangspunkt i boligverdi, beregnes det som kalles formuesverdi. Denne verdien referer til en bestemt prosentandel av boligverdien. I 2021 og de to foregående årene er formuesverdien satt på 25 prosent for primærboliger og 90 prosent for sekundærboliger.

Mens boligverdi ikke påvirkes av bruksformål, blir altså formuesverdi satt i sammenheng med hvorvidt du bruker boligen som primær- eller sekundærbolig. Legg merke til at størrelsen på eiendomsskatt derfor heller ikke påvirkes av bruksformål.

Les også:

Formueskatt 2021
Brennhet åpning på boligmarkedet i 2021
Kjøpe bolig uten egenkapital?

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke?

 • Over 18 år
 • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
 • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
  Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

 • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
 • Rente fra 2,95%.
 • Etablering etter sakens omfang.
 • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låne eksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring