Eiendomsskatt

Ring oss

22 22 44 33

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en av flere skatter vi betaler i Norge. Hver enkelt kommune bestemmer om de ønsker å kreve inn eiendomsskatt fra sine innbyggere. Selve skatten skrives ut av skattekontoret i kommunen og betales sammen med andre kommunale avgifter. Dette skjer som regel i 4 terminer per år.
 
Eiendomsskatten består av tre sentrale elementer. Disse er boligverdi, skattepromille og bunnfradrag.

Boligverdi.

For å finne boligverdien kan kommunen bruke to metoder.

 • I den første metoden estimerer kommunen markedsverdien ved hjelp av en takstmann. Takstmann tar en enkel befaring av eiendommen fra utsiden. Her er praksisen litt ulik fra kommune til kommune. I noen tilfeller kan kommunen legge inn en redusering av den estimerte verdien. Dette gjøres for å hindre at en bolig skal prises urealistisk høyt.
 • En annen metode kommunen benytter er Skatteetatens beregnede verdi for eiendommer med bolig. Skatteetatens beregning er basert på data fra SSB, Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Det legges til en faktor som reduserer verdien slik at den ikke er over 70% av markedsverdien. Dette skal forhindre at en bolig får et for høyt grunnlag for eiendomsskatt.

Skattepromille.

Ifølge Loven om Eiendomsskatt skal eiendomsskatten ligge mellom 1 og 7 promille av grunnlaget for eiendomsverdien. I 2021 ligger satsen på 4 promille av dette grunnlaget.

Det er viktig å få med seg at skattesatsen kan variere basert på hva slags eiendom det er snakk om. Satsene for eiendommer med bolig kan skille seg fra satsene til hytter/tomter innenfor en og samme kommune.

Bunnfradraget

Enkelte kommuner har valgt å redusere grunnlaget for eiendomsskatten på boliger ved å sette et bunnfradrag på taksten. Dette gjelder uansett hvilken takseringsmetode som er brukt.

Husk at boligverdi og formuesverdi er to forskjellige ting.

Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom er det som kalles boligverdi. Denne verdien er et produkt av SSBs beregninger basert på kvadratmeterpris. Du kan finne fastsatt boligverdi og andre opplysninger om din bolig i skattemeldingen.

Med utgangspunkt i boligverdi, beregnes det som kalles formuesverdi. Denne verdien beregnes som en gitt del av boligens verdi. I 2021 og de to foregående årene er formuesverdien satt på 25 prosent for primære boliger og 90 prosent for sekundære boliger.

Mens boligens verdi ikke påvirkes av hvordan du bruker den, blir altså formuesverdi satt i sammenheng med hvorvidt du bruker boligen som primær- eller sekundærbolig. Legg merke til at eiendomsskatten heller ikke påvirkes av hvordan eiendommen brukes.

Les også:

Formueskatt 2021
Brennhet åpning på boligmarkedet i 2021
Kjøpe bolig uten egenkapital?

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke?

 • Over 18 år
 • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
 • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
  Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

 • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
 • Rente fra 2,95%.
 • Etablering etter sakens omfang.
 • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låne eksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring