Ektepakt

Ring oss

22 22 44 33

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller strenge formkrav. Inngåelse av ektepakt handler ofte om etablering av særeie. For at ektepakten skal være gyldig må den være skriftlig, undertegnet av begge ektefellene og to vitner som er godkjent av begge parter. Vitnene må være til stede mens avtalen underskrives av ektefellene. Ektepakten må ikke nødvendigvis tinglyses, men i enkelte tilfeller er dette nødvendig for å oppnå rettsvern overfor kreditorer. Tinglysning gjør man i Brønnøysundsregisteret. Klikk her for mer informasjon om dette.

Hvorfor inngå ektepakt

Å inngå ektepakt er en god måte å tydeliggjøre hva man tar med seg inn i et ekteskap. Ingen ønsker at ekteskapet tar slutt, men noen ganger er det ikke til å unngå. Da er det viktig å begrense kildene til konflikt mest mulig. En ektepakt vil fjerne rom for tvil og uenighet om hva man kommer inn i ekteskapet med.
Dette kan være spesielt viktig dersom det er store verdier inne i bildet.

Dersom du har behov for ytterligere rådgiving eller juridisk bistand kan vi anbefale å kontakte faglig juridisk bistand. Vi samarbeider med Advokatfirmaet Suleiman og Co.

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke

  • Over 18 år
  • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
  • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
    Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

  • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
  • Rente fra 2,95%.
  • Etablering etter sakens omfang.
  • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låneeksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring