Formueskatt 2021

Ring oss

22 22 44 33

Hvordan regne formueskatt

For å kunne regne oss frem til formueskatt, må vi først finne ut hva formue er. I økonomiske forstand er formue verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person har til rådighet. Den største formuesverdien nordmenn har er boligen de eier og bor i, også kalt for primærbolig. Ellers består formue av sekundærbolig(er), maskiner, transportmidler og produksjonsutstyr.

Formueskatt er på 0,85% av nettoformue over 1,5 millioner kr i 2021. Mye av dette går til kommunen, mens staten får 0,15% av formueskatten. Kommuner kan selv bestemme om de vil kreve inn sin andel av formueskatten eller ikke. Bø kommune i Vesterålen er (pr i dag 28.02.21) den eneste kommunen som har besluttet å fjerne sin andel av formueskatten.

En av grunnene for at formueskatt føles litt urettferdig er at mens inntekts- og selskapsskatter normalt er lagt på løpende inntekter, er formuesskatten en skatt på en kapitalbeholdning. Det innebærer at det ikke nødvendigvis er likvide midler til å betale skatten med. En bolig som øker i verdi, må for eksempel selges før den gir kapitalgevinst som kan avhendes til skattemyndighetene.

Norge er ett av få land som fortsatt har formueskatt.

Som alle andre skatter i Norge, er formålet med formueskatt å gi inntekter til det offentlige. I tillegg legges det vekt på at formuesskatt kan bidra til omfordeling, siden den betales av mennesker med høy formue, og ikke av de som har få verdier eller høy gjeld.  Utfordringen med dette er at selv om personer har høy formue, betyr det ikke at de har høy inntekt. Hvor god omfordeling formuesskatten gir, er imidlertid omstridt. Dersom formuesskatten hindrer investeringer i næringsvirksomhet og arbeidsplasser, kan den også bidra til at færre er i arbeid. Om den reduserer sparingen eller vrir investeringene til mindre produktive formål (som bolig), kan det også være negativt for økonomien.

Litt over halvparten av formueskatt som betales i Norge kommer fra formue knyttet til næringsvirksomhet. I 2021 er formueskatten beregnet til å være 14,7 milliarder, hvorav rundt halvparten er knyttet til næringsvirksomhet.

Internasjonalt har formueskatt blitt langt mindre vanlig de siste årene.
Formueskatt gjelder kun nordmenn bosatt i Norge, ikke for utlendinger. Dette gir internasjonale firmaer ett større fordel når de eier næringseiendommer i Norge. Det kan gi urimelige konkurransefordeler til utenlandske eiere av næringsvirksomhet. Offentlige etater som eier næringseiendom, betaler heller ikke formueskatt.

Formueskatt bolig

For privat personer som eier bolig, blir formueskatten beregnet ut fra verdien av boligen med 75 prosent rabatt. Formueskatten skal regnes ut fra en takst og som skal reflektere en antatt markedsverdi. Siden det er 75 % rabatt, blir verdien det skattes av kalt ligningsverdi, som i dette tilfelle blir 25% av antatt markedsverdi. Største fordelen med å eie sitt eget bolig er at man kan selge den skattefritt etter å ha bodd der i minst 1 år.

Kjøper man sekundærbolig, det vil si en bolig du selv ikke bor i og som eksempelvis kan leies ut, lånes ut eller står tom, betaler man også formuesskatt, men her er skatterabatten bare 10 %. Det betyr at om man ikke har en kraftig verdistigning, er det dyrt å eie tomme leiligheter. Nettoinntektene man får fra utleie, beskattes som kapitalinntekt.

Innskudd i banker har man formueskatt på 100 %. Du kan også lese mer om formueskatt her.

Les også:

Eiendomsskatt
På tide å spare penger. Spar mellom 60 000 – 90 000 kr!
For dyre forbrukslån

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke?

  • Over 18 år
  • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
  • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
    Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

  • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
  • Rente fra 2,95%.
  • Etablering etter sakens omfang.
  • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låne eksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring