Formuesskatt 2022

Ring oss

22 22 44 33

Det har tredd i kraft noen endringer i skattereglene i år også. Vi har tidligere skrevet om endringer i boligsalgsloven og endringer i regler om fordelsbeskatning av elbil som firmabil. I fjor hadde vi et innlegg om formuesskatten og endringer i den. Dette har vært et av våre mest leste innlegg så det kan tyde på at disse reglene er interessante for mange av dere.

Hva er formuesskatt?

Det er viktig å skille mellom å ha mye penger og det å ha høy formue. Det er mange som blander sammen dette. Spesielt i politiske diskusjoner. Denne forskjellen er veldig underkommunisert i slike debatter og kan gi et feilaktig bilde av personer med høy formue. Veldig ofte er formue eiendeler i form av aksjer eller eiendom. En bedriftseier som har en bedrift som er vurdert som veldig verdifull kan bli skattepliktig med et høyt beløp selv med en beskjeden inntekt. Dette er ofte en motivasjon i seg selv til å flytte virksomhet eller seg selv til steder med lavere formuesskatt. Dette være seg Vesterålen eller Irland.

Nytt år – Nye skatteregler

Fra 01. 01. 2022 trår nye endringer i kraft. Disse endringene kommer som resultat av statsbudsjettet som ble vedtatt i høst. Generelt sett kan man si at Formuesskatten økes gjennom å øke skattesatsen samt verdsettelsen av aksjer, sekundærboliger, dyre primærboliger og fritidsboliger. Vi kan gå gjennom detaljene i endringene litt nærmere.

Først og fremst økes satsen fra 0,85% til 0,95% i kommuner som krever inn full formuesskatt.

Nytt trinn

Det er lagt til et nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 millioner. Det skal beskattes 1,1% hvor 0,4% er til staten og 0,7% er til kommunen. For formue mellom bunnfradraget og 20 millioner økes andelen til staten med 0,1% og ny sats er 0,95%. Det nye trinnet rammer personer med veldig høy formue eller som eier bedrifter med høye verdier. Det treffer hardere i år enn tidligere år da verdisettingen også løftes.

Bunnfradraget økes

Bunnfradraget for enkeltpersoner skal økes fra 1,5 millioner til 1,7 millioner. Dette gjelder både for skatt til staten og kommunen. Grensen for ektefeller økes fra 3 millioner til 3,4 millioner kroner.

Verdsettelse

Endringene i år påvirkes i veldig stor grad av hvordan verdien av eiendom beregnes. Aksjer blir verdsatt med 75% av verdien nå, i stedet for 55% tidligere. Driftsmidler endres på helt lik måte. Næringseiendom får en beregnet verdi på 75% av leieverdi. Dette gjelder uansett om den leies ut eller ikke. Denne skal imidlertid ikke overstige 75% av salgsverdien av eiendommen.

Primærbolig skal fortsatt verdsettes til 25% av salgsverdi. Dette gjelder så lenge salgsverdien ikke er høyere enn 10 millioner kr. Verdi over 10 millioner verdsettes til 50%. Sekundære boliger verdsettes nå til 95% i stedet for 90% som i fjor. Formuesverdien på fritidsboliger øker med 25 prosent i forhold til verdien som skal settes inn i skattemeldingen for i fjor.

Kort fortalt kan vi si at man nå skal betale formuesskatt på 0,95% på verdier over 1,7 millioner kroner. Dersom verdien overstiger 20 millioner kroner økes statens andel av skatten slik at man skal betale en formuesskatt på 1,1%.

Les mer om formuesskatt her.

Regjeringens oversikt over skatteendringene finner du her.

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke

  • Over 18 år
  • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
  • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
    Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

  • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
  • Rente fra 2,95%.
  • Etablering etter sakens omfang.
  • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låneeksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring