Husleieavtale

Ring oss

22 22 44 33

Dersom du skal leie bolig, eller leie ut bolig, er det essensielt å ha på plass en god husleieavtale. Da sikrer man begge parter ved eventuelle uenigheter og sørger for tydelige rammer.
Husleieavtalen regulerer forholdet mellom huseier og leietaker og inkluderer alt fra leie til innbo og depositum. Det er viktig å merke seg at en slik avtale er strengt regulert av husleieloven. Det innebærer for eksempel, at man ikke kan avtale noe som er mindre gunstig for leietakeren enn det som følger av loven.

Partene som inngår en leieavtale må være myndig. Derfor må personer under 18 år ha en fullmektig som kan skrive under kontrakten.

Som utleier er det ofte greit å kreve et depositum eller en garantisum. Dette kan ikke overstige 6 måneders husleie. Siden det er så strengt regulert er det lurt å sette seg inn i regelverk før man går i gang med utleie. Leietakere har for eksempel ulike rettigheter avhengig av hva slags leieforhold det er snakk om. Er det møblert eller ikke? Hva konkret er inkludert i leien? Hva slags vedlikehold må man ta høyde for.

Hos oss kan du laste ned en mal på en husleieavtale som kan fylles ut. Denne inneholder det mest vesentlige. Det kan lønne seg å legge ved tilleggsavtaler eller særlige bestemmelser som ikke får plass i denne avtalen.

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke

  • Over 18 år
  • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
  • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
    Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

  • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
  • Rente fra 2,95%.
  • Etablering etter sakens omfang.
  • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låneeksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring