Hvitvaskingsloven – AML

Ring oss

22 22 44 33

Hvitvaskingsloven

AML-loven (Anti Money Laundering) gjelder både hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvitvasking: Handler om å få ulovlige midler (fra narkotika, våpen, vinningskriminalitet) til å se ut som lovlig anskaffede midler.
Terrorfinansiering: Handler om å bruke penger som kan være tjent lovlig på noe som definitivt er ulovlig (terror).

Mange av våre kunder spør oss hvorfor banken stiller så mange spørsmål når man søker lån. I 2018 kom det en oppdatert lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, kjent som Hvitvaskingsloven. Dette har gitt store konsekvenser for finansbransjen. Norge har tilpasset sitt regelverk i tråd med anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF) og EU sitt direktiv. Våren 2019 kom en veiledning fra Finanstilsynet på 90 sider om hvordan man skal opptre.
Finanstilsynet har gitt ut mange bøter til banker for å vise alvoret med denne loven. De har også satt i gang ekstra strenge kontroller. Dette gjelder banker, meglere, agenter, og andre aktører innen finans og bank.

DNB fikk en betydelig bot for brudd på hvitvaskingsloven etter tilsyn i 2016, 2018 og 2020.
Svært få bedrifter har så god råd at de tåler en slik straff. Derfor har alle banker i Norge gjort tiltak for å følge AML-loven. Bankene er pliktig til å rapportere etter AML-loven hvis de oppdager mistenkelig adferd. Alle mistenkelige transaksjoner skal rapporteres til Økokrim.

Dette betyr hvitvaskingsloven for bankene

Som alle andre selskaper i Norge, så har man et samfunnsansvar. Dette ansvaret veier tyngre på finansbransjen enn mange andre bransjer når det gjelder økonomisk kriminalitet. En del av dette ansvaret er å hindre kriminalitet. Dette blir lettere for bankene når de kjenner sine kunder bedre. Gode tiltak fører til at bankene får bedre oversikt og blir bedre kjent med kundene sine. Man kan raskere avdekke kunder som blir ansett som høy risiko. Dette for å lettere gjøre tiltak for å redusere risikoen.
Oppsummert er det viktig å bidra til dugnaden ved å avdekke og rapportere mistenkelig oppførsel. Ved å gjøre det reduserer man risikoen for å bli misbrukt. I tillegg risikerer man ikke bøter og straff.

Hvitvaskingsloven gjelder både hvitvasking og terrorfinansiering.
Hvitvaskingsloven gjelder både hvitvasking og terrorfinansiering.

Påvirker hvitvaskingsloven deg som kunde?

Finansnæringen er pålagt å stille en rekke spørsmål både til nye og eksisterende kunder. Disse kan virke litt nærgående. Men de er viktige for banken å få svar på.
Alle spørsmålene må besvares slik at informasjonen banken har er oppdatert og riktig til enhver tid. Hvis banken opplever å ikke få svar kan det få konsekvenser. Noen eksempler kan være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres. Da blir de sperret til banken får svar på spørsmålene sine.
Selv om vi og bankene vet at de aller fleste kundene er ærlige, må de stille de samme spørsmålene til alle. På den måten kan vi enklere avdekke de som ikke er det.
Det blir mye informasjon for banker og agenter å håndtere. Denne skal behandles med respekt og i henhold til våre personvernregler og taushetsplikt.

Vi kommer blant annet til å spørre om:

 • Opphavet til kapitalen eller pengene dine.
 • Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter.
 • Dersom du har gjort store oppgraderinger på bolig, kan vi også be om fakturaer, bilder og avtaler.
 • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner og hvor ofte.
 • Skal du sende penger til utlandet.
 • Dersom du driver foretak er det naturlig å spørre om hva slags virksomhet du bedriver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur

Hvorfor spør banken om politisk eksponerte personer (PEP)?

Særlige regler gjelder for såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv/stillinger i Norge eller utlandet. Det er også aktuelt om du er i nær familie eller kjent medarbeider til en PEP.
Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommere eller lignende. Lavere stillinger eller ordinære medlemskap i politiske eller ideelle organisasjoner omfattes ikke.

Terrorfinansiering

Terrorfinansiering kan på mange måter være vanskeligere å finne ut av, da det ofte er snakk om småbeløp som bytter hender. Veldig ofte går pengene gjennom flere ledd før de kommer til utlandet. En IS-sympatisør i Norge kan bruke et muldyr som en “nyttig idiot” uten kontakt med nettverket. Det kan være en person som stiller sin konto til disposisjon uten å vekke mistanke hos bankene. Disse personene blir ofte betalt med en andel av overføringen, i noen tilfeller kan dette være noen få tusen kroner.

Denne typen kriminalitet er veldig vanskelig å oppdage. Men banker har retningslinjer som de følger tett for å avdekke uvanlig bruk av privatkonto. En av de største utfordringene er at kriminelle sprer transaksjoner på flere konti i flere banker. En bank ser bare egne konti. Da blir det vanskeligere for en enkelt bank å oppdage avvik. Derfor har rutiner blitt satt i gang for å tvinge bankene til å kjenne sine kunder bedre. Vi som agent må stille de samme spørsmålene siden vi jobber på vegne av banken.

Ved mistanke om terrorfinansiering kan banken sperre kontoen din til du har gitt en forklaring på transaksjoner.
Dette kan bli et stort dilemma for bankene. Er disse pengene overført til familie i utlandet eller går de til noen med onde hensikter? Det kan være at banken stopper livsviktige midler til fattige familier. Å skille livsviktige transaksjoner fra finansiering av terror er ikke bare lett. Det er en stor jobb å avdekke hvem kunden egentlig er. Derfor har bankene rutiner som de følger veldig tett.

Som nevnt tidligere, så vet både vi og banken at de fleste av våre kunder er ærlige og redelige, men vi har alle et samfunnsansvar.

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke

 • Over 18 år
 • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
 • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
  Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

 • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
 • Rente fra 2,95%.
 • Etablering etter sakens omfang.
 • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låneeksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring