Ny boligsalgslov trer i kraft
ved nyttår

Ring oss

22 22 44 33

Hvilke konsekvenser vil ny boligsalgslov få?

Fra 01.01.2022 gjelder den nye Avhendingslova også omtalt som boligsalgsloven. Denne omfatter alt av boligsalg. Kort oppsummert handler loven om at det ikke lenger er mulig å selge en bolig «som den er». Det vil fra nyttår ligge et mye større ansvar på selger. Åpenhet om feil og mangler og dokumentasjon blir store tema.

Hvorfor ny boligsalgslov?

Motivasjonen for lovendringen er å flytte noe av risikoen knyttet til skjulte feil og mangler fra kjøper til selger. Kjøper skal samtidig anses å kjenne til opplysningene som kommer tydelig fram i en medfølgende tilstandsrapport. Det er større krav til hvor grundig denne rapporten skal være. Takstmannen må gjøre grundigere undersøkelser for å si noe om tilstanden til boligen. Et eksempel på dette er at det skal måles fukt ved boring i vegg/gulv tilknyttet våtrom. Det blir dyrere å få en fullverdig takst – både i form av mer arbeid for takstmannen samt at man må utbedre hull i vegger, gulv og tak etter fuktmåling. Skal man kjøpe bolig må man fremover sette seg nøyere inn i all dokumentasjon om boligen.

En annen hensikt med den nye Avhendingslova er å hindre svart arbeid. I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Boligmappa kommer det fram at hele 7% av de som har pusset opp bolig de siste fem årene har benyttet svart, udokumentert arbeidskraft. Det tilsvarer om lag 100 000 husstander. Det betyr også at ca 8,5 milliarder skattekroner er blitt unndratt. Når den nye loven trer i kraft, vil det medføre stor risiko ved salg. Behovet for å dokumentere alt man gjør av utbedringer og endringer vil bli stort. Dersom man skal få utført arbeid for å øke verdien på boligen må det dokumenteres at det er utført av fagfolk.

Ny boligsalgslov blir streng. Bruk fagfolk.

Hva skjer med klagesaker?

Terskelen for å klage inn feil senkes også betydelig. Frem til i dag må en feil utgjøre en verdi som tilsvarer 5% av boligverdien for at det skal kvalifisere som feil eller mangel. Med den nye loven ligger terskelen på 10 000 kr. Dette kan potensielt føre til en storm av klager på boligkjøp i starten. Frem til det eventuelt kommer en presedens i form av en dom vil det bli mye konflikt knyttet til boligkjøp og det som kan tolkes som skjulte feil og mangler.

Det vil bli veldig spennende å se hva dette vil føre med seg. Vil det bli en belastning på rettssystemet? Vil det påvirke boligmarkedet generelt? Sannsynligvis vil det komme noen tidlige dommer som vil kunne avgjøre konflikter og sette en standard for hva som kan anses som feil eller mangel. Boligmarkedet vil neppe påvirkes i stor grad. Det vil bli dyrere å få på plass en takst og mange vil kanskje angre på snarveier de har tatt i oppussingsprosjekter. Ellers vil nok utviklingen følge markedet som alltid. Det viktigste nå er å sørge for at arbeid utføres av fagfolk og dokumenteres.

Har du planer om å pusse opp bolig eller utbedre noe i boligen?
Benytt vår gratis håndverkerkontrakt.

Trenger du gode råd – ta kontakt for en uforpliktende og gratis prat om din økonomi.

Les flere innlegg:

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke

  • Over 18 år
  • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
  • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
    Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

  • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
  • Rente fra 2,95%.
  • Etablering etter sakens omfang.
  • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låneeksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring