Personvern

Ring oss

22 22 44 33

Personvernerklæringen omhandler all behandling av personopplysninger i Bolig & Finans AS. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til en person. Eksempler på en personopplysning kan være navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse. Lover og forskrifter om personvern er gjeldende.

Her vil beskrivelse av hvilke personopplysninger som behandles og hvordan de behandles. Du kan kontakte oss for nærmere informasjon om ditt personvern. Kontaktinformasjonen ligger nederst i denne erklæringen.

Personvernerklæringen gjelder for alle som påbegynner en lånesøknad via søknadsskjemaet på våre nettsider.

1. Behandlingsansvarlig

Vi er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler om deg. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse.

2. Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

For å kunne tilby våre tjenester og kunne yte service, samler vi og lagrer dine personopplysninger som en del av vår virksomhet. Det er viktig for oss at du er innforstått med at vi gjør dette på en måte som tar hensyn til din integritet, og at du er informert om dine rettigheter ovenfor oss og hvordan kan du utøve dine rettigheter.

3. Hvilke personopplysninger lagrer vi?

Opplysninger du selv oppgir ved å påbegynne søknadsskjema eller kontaktskjema blir innhentet og lagret i forbindelse med søknadsprosessen. Herunder navn, kontaktinformasjon og gjeldsinformasjon.

Bolig & Finans henter også inn informasjon selv. IP-adresse hentes gjennom cookies. Se eget punkt om cookies under. I tillegg henter vi kredittopplysninger fra eksterne kilder som Bisnode.

Opplysningene vi får fra deg eller innhenter lagres i vår database.
Ved å godkjenne vår personvernerklæring samtykker du også til at vi innhenter informasjon om statusen på din lånesøknad fra våre bankpartnere, slik at vi som finansagent kan behandle din søknad.

4. Hva brukes personopplysninger til

Bolig & Finans bruker opplysningene om deg til følgende formål:
Vi vil benytte opplysningene til å behandle din lånesøknad, herunder å foreta en kredittsjekk av deg. Vi vil kontakte deg underveis i søknadsprosessen på telefon, e-post eller SMS.

Dersom du samtykker til det, vil vi melde deg på vårt nyhetsbrev.
Etter at vi har mottatt din lånesøknad, sender Bolig & Finans AS søknaden til sine bankpartnere. Disse bankene vurderer søknaden og gir tilbud om lån.

Grunnlaget for behandlingen er samtykket. Du må samtykke til hvert enkelt formål for at behandlingen skal være lovlig. Det er helt frivillig å samtykke til ett eller flere formål og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

5. Hvem får tilgang til dine opplysninger?

For å kunne levere våre tjenester og produkter, er det noen ganger nødvendig at Bolig & Finans deler personopplysninger med utvalgte tredjeparter som bankpartnere eller samarbeidspartnere. Dersom vi deler dataene dine med tredjeparter, tar vi alle rimelig juridiske, tekniske og organisatoriske forbehold for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med tilstrekkelig sikkerhet når de overføres og deles.

Bolig & Finans vil dele all informasjon du oppgir eller vi henter inn med våre bankpartnere. Disse bankene kan bare benytte opplysningene for å vurdere om de vil gi lånetilbud og for å stille de nærmere betingelser for låneopptak. Banken er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av lånesøknad og bankens håndtering av dine personopplysninger vil da følge bankenes egne personvernerklæringer. Du vil alltid finne en oppdatert oversikt over våre bankpartnere på våre nettsider, tilgjengelig her: https://bolig-finans.no/om-oss/samarbeidspartnere/

Systemleverandører som vi deler kontaktopplysninger med:
Bisnode AS, SuperOffice AS, One.com, Microsoft, IKT partner AS, Trippeltex AS, Eiendomsverdi AS, Telavox AS, WordPress, HubSpot og sosiale medier.

Med eget samtykke fra deg, kan opplysningene også deles med eiendomsmeglere som Bolig & Finans samarbeider med.

6. Lagringstid av personopplysninger

Personopplysninger blir lagret i 12 måneder maksimalt etter at opplysningene er samlet inn. Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Bolig & Finans trekke tilbake samtykkene. Se punkt 9.
Etter 12 måneder sletter vi alt av personopplysninger, utenom nøytrale kundeopplysninger som navn, adresse, fødselsår, kjønn og kontaktopplysninger for markedsføringsgrunnlag.
I noen tilfeller lagrer vi opplysningene i lenger tid, maks 24 måneder, for opplæringsformål, tvistesaker, eller at Bolig & Finans og kunden ønsker det.

Unntak fra lagring av personopplysninger:

Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må iht. regnskapslovgivningen oppbevares i 10 år.

7. Cookies på nettsiden og personvern

En cookie (også kalt informasjonskapsel) er en liten fil som nettleseren lagrer på din datamaskin eller enhet. En gitt cookie, implementeres og kobles til et bestemt nettsted, og gjør det mulig for nettstedet å kjenne igjen trafikk fra en gitt nettleser innenfor f.eks. en innlogget økt (sesjon-cookies) eller over tid (persistente cookies).

Cookies benyttes for eksempel for å se om du har besøkt nettsiden tidligere, teknisk informasjon om ditt operativsystem og analyse av det generelle brukermønsteret på nettsiden. 
Klikk her for mer informasjon om Cookies.

8. Rettslige grunnlaget for å bruke dine personopplysninger

 a. Oppfylle avtale
Formålet med behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, finansiell rådgivning, fakturering og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester i tråd med de avtalene vi har inngått med kunde.

b. Rettslige forpliktelser
Vi vil behandle personopplysninger for å ivareta rettslige forpliktelser. Eksempler på slike rettslige forpliktelser er regelverk knyttet til:
Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
Sanksjoner
Rapportering til myndigheter
Bokføringskrav
Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
Andre forpliktelser knyttet til tjeneste- eller produktspesifikk lovgivning

9. Innsyn, retting og sletting – personvern

Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Bolig & Finans AS kreve innsyn i registrerte personopplysninger. Det innebærer beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og sikkerhetstiltakene ved behandling. Samt nærmere informasjon om Bolig & Finans AS behandling av opplysningene. Dette gjelder så langt innsyn ikke svekker sikkerheten. (personopplysningsloven § 18, jf. 24.) Krav om innsyn må komme skriftlig. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven §27 og §28 kan kunden kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og få slettet unødvendige opplysninger.

10. Taushetsplikt ovenfor kunden og banken

Bolig & Finans har taushetsplikt ovenfor kunden og banken. Alle ansatte hos Bolig & Finans har taushetsplikt og kan ikke dele opplysninger med andre personer uten skriftlig samtykke fra kunden. Ansatte kan verken diskutere, eller oppgi informasjon om kunden eller avtalen inngått mellom Bolig & Finans og kunden. Bolig & Finans tilbyr kun tjenester for personer som kan bekrefte sin identitet.

11. Hvitvasking og terrorfinansiering

Taushetsplikten blir opphevet ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering. Alle virksomheter i Norge er pliktige til å foreta en vurdering av risikoen for at foretaket brukes til hvitvasking eller finansiering av terrorisme. Vi plikter å jobbe aktivt for å hindre, oppdage, og anmelde det vi identifiserer som forsøk på hvitvasking til økokrim og politiet.

12. Markedsføring

Bolig & Finans vil benytte opplysninger om kunder til markedsføring av tjenester og produkter. Opplysningene som vil brukes er navn, adresse, epost, telefon. I tillegg vil opplysninger om hvilke produkter og tjenester kunden har kjøpt eller vist interesse for bli benyttet i kommunikasjon. Dette gjelder kun ved samtykke fra kunden.

13. Samtykke til overføring av kundeopplysninger til felles kundedatabase

Formålet med felles kunderegister er å forbedre oppfølgningen av den enkelte kunde. For tiden har følgende selskaper tilgang til opplysninger i felles kunderegister.

Bolig & Finans AS
Oroj AS (eier av Bolig & Finans AS)
Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre organer kun når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt.

14. Klagemulighet

Du har en rett til å klage på bankens behandling av personopplysninger. Dette kan gjøres ved å klage til Finanstilsynet, se Finanstilsynet.no for mer informasjon om personvern.

15. Tilbaketrekking av samtykke

Tilbaketrekking av samtykke skal skje til:
Bolig & Finans AS, Postboks 6369 Etterstad, 0604 Oslo eller kontakt@bolig-finans.no

16. Kontaktinformasjon

Bolig & Finans AS, organisasjonsnummer: 999 504 140, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter rundt personvern gjeldende, ved å kontakte vår Kundeservice nedenfor.

Telefon: 22 22 44 33
E-post: Kontakt@bolig-finans.no
Adresse: Karoline Kristiansens vei 7

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke?

  • Over 18 år
  • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
  • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
    Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

  • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
  • Rente fra 2,95%.
  • Etablering etter sakens omfang.
  • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låne eksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring