fbpx Skip to content

Personvern

Denne personvernerklæringen omhandler Bolig & Finans AS sin behandling av personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse.

Nedenfor forklarer vi blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker opplysningene til. Du kan kontakte oss for nærmere opplysninger om behandlingen av dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen ligger nederst i denne erklæringen.

Personvernerklæringen gjelder for alle som påbegynner en lånesøknad via søknadsskjemaet på våre nettsider.

1. Behandlingsansvarlig

Vi er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler om deg. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse.

2. Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

For å kunne tilby våre tjenester og kunne yte service, samler vi og lagrer dine personopplysninger som en del av vår virksomhet. Det er viktig for oss at du er innforstått med at vi gjør dette på en måte som tar hensyn til din integritet, og at du er informert om dine rettigheter ovenfor oss og hvordan kan du utøve dine rettigheter.

3. Hvilke personopplysninger lagrer vi?

Bolig & Finans samler inn visse opplysninger om kunden i forbindelse med at kunden har sendt en søknad til Bolig & Finans.

Hvilken informasjon vi trenger fra deg varierer mellom våre tjenester og produkter. Bolig & Finans kan blant annet innhente: Navn, personnummer, kundenummer, e-post, mobil, telefonnummer, sivilstatus, bostedsadresse, post adresse, matrikkel på eiendommen, type bosted, boforhold (eier/leier), husleie per måned, botid på adressen, e-takst/takst, leieinntekter per måned, antall medlemmer i husstander, sivilstatus, alder, barn, alder på barn under 18 år, barnebidrag per måned, opplysninger om inntekt og gjeld, utdannelse, arbeidsgiver, lånebeløp, løpetid, låneformål, kontonummer, lånebetingelser fra banker, finansiell risiko (kreditt score), statsborgerskap og informasjon om medsøker (kun hvis det er aktuelt). 

Vi bruker Bisnode for innhenting av betalingsanmerkninger og kredittscore. 

I tillegg til dette tar Bolig & Finans også vare på korrespondanse mellom Bolig & Finans og kunden om det er på epost, post, SMS eller andre måter dette blir gjort på, som f. eks samtale logg.

Bolig & Finans lagrer også informasjon om hvordan kunden bruker tjenestene våre, f.eks. hvilken søkekanal du brukte da du søkte, ved hvilke tidspunkter vi har vært i kontakt med deg og hva kontakten gjaldt. Vi tar også vare på tilsagn fra banken eller andre samarbeidspartnere.

4. Hva brukes personopplysninger til

Vi bruker opplysningene om deg til følgende formål:

Vi vil benytte opplysningene til å behandle din lånesøknad, herunder å foreta en kredittsjekk av deg. Vi vil kontakte deg underveis i søknadsprosessen på telefon, e-post eller SMS.

Dersom du samtykker til det, vil vi melde deg på vårt nyhetsbrev.

Etter at vi har mottatt din lånesøknad, sender Bolig & Finans AS søknaden til sine bankpartnere. Disse bankene vurderer søknaden og gir tilbud om lån.

Grunnlaget for behandlingen er samtykket. Du må samtykke til hvert enkelt formål for at behandlingen skal være lovlig. Det er helt frivillig å samtykke til ett eller flere formål og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

5. Hvem får tilgang til dine opplysninger?

For å kunne levere våre tjenester og produkter, er det noen ganger nødvendig at Bolig & Finans deler personopplysninger med utvalgte tredjeparter som bankpartnere eller samarbeidspartnere. Dersom vi deler dataene dine med tredjeparter, tar vi alle rimelig juridiske, tekniske og organisatoriske forbehold for å sikre at dataene dine håndteres sikkert og med tilstrekkelig sikkerhet når de overføres og deles.

Systemleverandører som vi deler kontaktopplysninger med:

Bisnode AS, SuperOffice AS, One.com, Microsoft, IKT partner AS, Trippeltex AS, Eiendomsverdi AS, Telavox AS, WordPress og sosiale medier.

Med eget samtykke fra deg, kan opplysningene også deles med eiendomsmeglere som Bolig & Finans samarbeider med.

6. Lagringstid av personopplysninger

Personopplysninger blir lagret i 184 dager maksimalt etter at opplysningene er samlet inn. Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Bolig & Finans trekke tilbake samtykkene. Se punkt 9.
Etter 184 dager sletter vi alt av personopplysninger, utenom nøytrale kundeopplysninger som navn, adresse, fødselsår, kjønn og kontaktopplysninger for markedsføringsgrunnlag.

I noen tilfeller lagrer vi opplysningene i lenger tid, maks 365 dager, for opplæringsformål, tvistesaker, eller at Bolig & Finans og kunden ønsker det.

Unntak fra lagring av personopplysninger

Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må iht. regnskapslovgivningen oppbevares i 10 år.

7. Cookies på nettsiden

En cookie (også kalt informasjonskapsel) er en liten fil som nettleseren lagrer på din datamaskin eller enhet. En gitt cookie, implementeres og kobles til et bestemt nettsted, og gjør det mulig for nettstedet å kjenne igjen trafikk fra en gitt nettleser innenfor f.eks. en innlogget økt (sesjon-cookies) eller over tid (persistente cookies).

Cookies benyttes for eksempel for å se om du har besøkt nettsiden tidligere, teknisk informasjon om ditt operativsystem og analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. Klikk her for mer informasjon om Cookies.

8. Rettslige grunnlaget for å bruke dine personopplysninger

a. Oppfylle avtale

Formålet med behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, finansiell rådgivning, fakturering og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester i tråd med de avtalene vi har inngått med deg.

b. Rettslige forpliktelser

Vi vil behandle personopplysninger for å ivareta rettslige forpliktelser. Eksempler på slike rettslige forpliktelser er:
Regelverk knyttet til forebygging og avdekking av straffbare handlinger
Regelverk knyttet til sanksjoner
Regelverk knyttet til rapportering til myndigheter
Bokføringskrav
Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
Andre forpliktelser knyttet til tjeneste- eller produktspesifikk lovgivning

9. Innsyn, retting og sletting

Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Bolig & Finans AS kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles, sikkerhetstiltakene ved behandling, så langt innsyn ikke svekker sikkerheten og nærmere informasjon om Bolig & Finans AS behandling av opplysningene. (personopplysningsloven § 18, jf. 24.) Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at henvendelsen kan sendes i elektronisk form så fremt kunden kan identifisere seg på en betryggende måte (for eksempel ved bruk av digital signatur) Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven §27 og §28 kan kunden kreve å få rettet mangelfulle personopplysninger og få slettet unødvendige opplysninger.

10. Taushetsplikt ovenfor kunden og banken

Bolig & Finans har taushetsplikt ovenfor kunden og banken. Alle ansatte hos Bolig & Finans har taushetsplikt og kan ikke dele personopplysninger med andre personer uten skriftlig samtykke fra kunden. Ansatte kan verken diskutere, eller oppgi informasjon om kunden eller avtalen inngått mellom Bolig & Finans og kunden. Hvis du ikke kan identifisere deg eller svare på eventuelle spørsmål, kan ikke Bolig & Finans utføre den tjenesten du ønsker.

11. Hvitvasking og terrorfinansiering

Taushetsplikten blir opphevet ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering. Alle virksomheter i Norge er pliktige til å foreta en vurdering av risikoen for at foretaket brukes til hvitvasking eller finansiering av terrorisme. Vi plikter å jobbe aktivt for å hindre, oppdage, og anmelde det vi identifiserer som forsøk på hvitvasking til økokrim og politiet.

12. Markedsføring

Bolig & Finans vil i samsvar med lovgivningen kunne bruke såkalte nøytrale kundeopplysninger (navn, adresse, fødselsår, kjønn og kontaktopplysninger) og opplysninger om hvilke typer produkter kunden allerede har inngått avtale om, som grunnlag for informasjon og markedsføring av eksisterende og nye tjenester og produkter. Markedsføringen kan også brukes av samarbeidspartnere til Bolig & Finans AS.

13. Samtykke til overføring av kundeopplysninger til felles kundedatabase

Formålet med felles kunderegister er å forbedre oppfølgningen av den enkelte kunde. For tiden har følgende selskaper tilgang til opplysninger i felles kunderegister.

Bolig & Finans AS
Oroj AS (eier av Bolig & Finans AS)
Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre organer når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt.

14. Klagemulighet

Du har en rett til å klage på bankens behandling av personopplysninger, dette kan gjøres ved å klage til Finanstilsynet, se Finanstilsynet.no for mer informasjon.

15. Tilbaketrekking av samtykke

Tilbaketrekking av samtykke skal skje til:
Bolig & Finans AS, Postboks 6369 Etterstad, 0604 Oslo eller kontakt@bolig-finans.no​

16. Kontaktinformasjon

Bolig & Finans AS, organisasjonsnummer:999 504 140, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende, ved å kontakte vår Kundeservice nedenfor.

Telefon: 22 22 44 33
E-post: Kontakt@bolig-finans.no
Adresse: Karoline Kristiansens vei 7