Samboerkontrakt

Ring oss

22 22 44 33

Hva er en samboerkontrakt?

Samboerkontrakt er en avtale mellom samboere som klargjør hvem som eier hva i husstanden. Som samboere er man to økonomiske individer. Det vil si at alle verdier du tar med deg inn og verdiene du skaffer i samboerskapet kan du ta med deg ut. Derfor er det viktig å, så tidlig som mulig, få på plass en avtale som trygger begge partene i forholdet.

Under er viktige elementer å ha med i en samboerkontrakt:
Paret bør tydeliggjøre hver enkelt sin eierandel i bolig og fritidseiendom, samt verdigjenstander og arv. Det vil si hvem som eier nye ting som anskaffes, verdiutvikling for eiendom, påkostninger ved oppussing.

Det er viktig å avklare hvem som er ansvarlig for hvor stor del av boliggjelden og annen gjeld. Dermed unngår man konflikter rundt dette.

Man må få på plass og klargjøre sparing og forsikringer: Hvem eier hva, og hvem er ansvarlig for å opprettholde forsikringer. Så da sørger man for at dette ikke bli glemt.

Det lønner seg å ha klarhet i hvem som er ansvarlig for løpende utgifter som mat, barnehage og hvordan dette fordeles mellom partene.

Under finner du mal på en standard samboerkontrakt som kan fylles ut før dere flytter sammen.

Dersom du har behov for ytterligere rådgiving eller juridisk bistand kan vi anbefale å kontakte faglig juridisk bistand. Vi samarbeider med Advokatfirmaet Suleiman og Co.

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke

  • Over 18 år
  • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
  • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
    Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

  • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
  • Rente fra 2,95%.
  • Etablering etter sakens omfang.
  • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låneeksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring