Egenkapital
| |

Egenkapital

Egenkapital kan enkelt defineres som eiendeler minus gjeld. Eiendeler i denne sammenheng er oppsparte midler eller verdier i form av eiendom – fortrinnsvis bolig.

Nytt år
| |

Nytt år

Vi har lagt bak oss et meget utfordrende år for privatøkonomien til mange her til lands. Arbeidsledigheten hadde en topp, så gikk den ned i løpet av sommeren for så å skyte til værs igjen sammen med smittetallene.