Testamente

Ring oss

22 22 44 33

Et testamente er et dokument som inneholder en beskrivelse av hva man ønsker skal skje med eiendelene sine etter at man er død. Gjennom et testament kan man, innenfor Arvelovens begrensninger, bestemme avvik fra normal arv.

Ettersom det å opprette et testamente er en så viktig beslutning som lett kan bestrides, er det strenge regler rundt form og vitner. Dette er for å unngå at det blir beskyldninger om forfalskede testamenter etter at man er død. I de fleste land er det blitt opprettet strenge regler som må være oppfylt for at testamentet skal anses gyldig. Er ikke disse reglene oppfylt, vil ikke dokumentet ha noen virkning. I Norge er det krav om at det skal være skriftlig utformet. I tillegg skal det være signert av to uavhengige vitner. De kan ikke være inhabile på noen måte. Inhabilitet kan for eksempel være at man selv er utnevnt som arving.

Her er et eksempel på en mal for testament som kan lastes ned og fylles ut.

Med tanke på at det ofte kan oppstå uenigheter tilknyttet testament kan det være nyttig med juridisk rådgiving. Bolig & Finans har samarbeidspartnere med sterk og allsidig juridisk kompetanse. Dersom du har behov for ytterligere rådgiving eller juridisk bistand kan vi anbefale å kontakte faglig juridisk bistand. Vi samarbeider med Advokatfirmaet Suleiman og Co.

Kontakt oss

Enkel kontakt

Hvem kan søke

  • Over 18 år
  • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
  • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
    Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

  • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
  • Rente fra 2,95%.
  • Etablering etter sakens omfang.
  • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låneeksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring