fbpx Skip to content

Tvangssalg

Unngå tvangsalg

Tvangssalg er et ord folk har blandede følelser til, i hovedsak i negativ forstand da det er noe mange har opplevd eller lever i frykt for å oppleve. For noen andre derimot forbindes ordet med mulighet for røverkjøp av eiendeler til personer som ikke klarer å gjøre opp for seg.

Et tvangssalg av boligen kan oppstå dersom du ikke har betalt renter eller avdrag på boliglån som er pantesikret i huset. Før tvangssalg blir en realitet er det normalt en lengre prosess.

Kravet om pengene du skylder går som regel først til inkasso. Dersom ikke inkassokravet blir betalt kan den du skylder penger varsle rettslig prosess. Hvis ikke enighet oppnås er det opp til tingretten om det skal begjæres tvangssalg.

Vær tidlig ute

Tvangssalg kan dempe prisen av din eiendeler.

Som regel er det ikke like lønnsomt å selge bolig eller andre eiendeler ved tvang. Dette skyldes hovedsakelig at kjøper ikke har samme rettigheter som ved et fritt bolig eller eiendel salg. Blant annet er kjøpers rett til å klage over feil og mangler innskrenket og kjøper kan heller ikke tegne eierskifteforsikring.

– Det kan likevel gå lang tid fra høyeste bud er godkjent til boligen faktisk kan overtas. Bud skal stå i seks uker og etter tingretten har stadfestet budet kan eieren anke. Dette virker prisdempende.

For å få høyest mulig pris er det derfor en fordel å unngå tvangssalg.

– Noen mener at prisen på boligen kan reduseres med så mye som 15 prosent. Dette gjelder særlig på små tettsteder der nyheten om tvangssalg fort kan bre seg.

Det lønner seg alltid å selge boligen frivillig.

– Vær tidlig ute med å søke råd og samarbeid om å finne en løsning, dette hjelper vi i Bolig & Finans deg med.

Mange vil beholde eiendelen sin for enhver pris. Vår oppgave som finansagent er å hjelpe deg til å få orden på økonomien.