Tvangssalg

Ring oss

22 22 44 33

Unngå tvangssalg

Tvangssalg av bolig er en uheldig og uønsket situasjon, som oppstår dersom du ikke har klart å betale renter eller avdrag på boliglån som er pantesikret i boligen din. Folk flest forbinder derfor tvangssalg med noe negativt som de ønsker å unngå.

Et tvangssalg skjer heldigvis ikke over natten. I forkant av et tvangssalg har det vanligvis vært en lengre prosess. I en ”typisk” situasjon begynner prosessen med at du får et inkassovarsel om utestående krav. Inkassoselskapet informerer også om at de kan gå til rettslige skritt om det utstående kravet ikke betales innen en gitt frist. Dersom det oppstår uenigheter eller du ikke betaler det utestående kravet, kan det sendes en forespørsel til tingretten om begjæring av tvangssalg. I så tilfelle er det opp til tingretten å avgjøre hvorvidt din bolig skal legges ut for tvangssalg. Du vil selvsagt få et varsel via post om at en slik begjæring er sendt inn.

Vær tidlig ute

Tvangssalg kan dempe prisen av din eiendeler.

Folk flest vil som nevnt unngå tvangssalg. Det handler blant annet om at det ikke er like lønnsomt å selge bolig eller andre eiendeler på tvangssalg. Har prosessen gått så langt har ikke en kjøper de samme rettighetene som ved et fritt salg. Kjøper kan for eksempel ikke tegne eierskifteforsikring og muligheten til å klage over feil og mangler ved bolig eller eiendeler er begrenset.

Tvangssalg innebærer derfor en betydelig risiko for kjøper og denne risikoen virker prisdempende. I tillegg til kjøpers risiko virker det også prisdempende at budrunden i et slikt salg kan være en langtekkelig prosess. Et eventuelt bud skal stå i seks uker og stadfestes av tingretten og deretter har eier rett til å anke stadfestelsen. Det kan derfor gå lang tid fra det høyeste budet er godkjent til en kjøper i realiteten kan overta boligen.

For å få en god pris på din bolig er tvangssalg åpenbart ikke å foretrekke. Enkelte mener at prisen på boligen din kan reduseres med så mye som 15 prosent. Dette gjelder spesielt på små tettsteder hvor nyheten om tvangssalg fort kan spre seg.

Det lønner seg alltid å selge boligen frivillig. Ikke vent til tvangssalg blir en realitet for deg. Vær tidlig ute og søk rådgivning hos de profesjonelle. Vi i Bolig & Finans hjelper deg med å finne en løsning tilpasset din situasjon.

Dersom du har behov for ytterligere rådgiving eller juridisk bistand kan vi anbefale å kontakte faglig juridisk bistand. Vi samarbeider med Advokatfirmaet Suleiman og Co.

Les mer:

Søk i dag!

Søknadsskjema uten pnr

Informasjon om søker

Har du en medsøker? *

Informasjon om medsøker

Økonomi

Eier du boligen det stilles sikkerhet i?
Samtykke *

Hvem kan søke?

  • Over 18 år
  • Kan ha variabel inntekt. Det vil si, du kan være midlertidig ansatt, ha kort eller negativ kreditthistorikk, være på arbeidsavklaringspenger (AAP), deltidsansatte, pensjonister, uføretrygd, eller at du har fått nei fra din bank. 
  • Du må ha 15% i egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
    Refinansiering opptil 85% av boligens verdi.

Om lånet

  • Lån fra 100.000 – 15.000.000.
  • Rente fra 2,95%.
  • Etablering etter sakens omfang.
  • Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Låne eksempel

Låner du 3 millioner med nominell rente på 5,95% vil du få en effektiv rente på 6,29%. Nedbetalt over 25 år vil dette utgjøre totalt 5 863 186 kr. Ditt endelige månedsbeløp kan derfor variere basert på en individuell vurdering av din søknad.

Ta kontakt for et gratis og uforpliktende møte. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og gjennomgang av din økonomi. 
Les her vår fullmakt og samtykkeerklæring